Циклова комісія з хімії навколишнього середовища ОДЕКУ

Дисципліна «Загальна хімія» належить до фундаментального циклу підготовки, є загальнонауковою дисципліною та служить базою для подальшого вивчення фахових дисциплін у підготовці бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю".

Налаштування

Налаштування